รายการบทความและสื่อต่างๆ

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4002
 โทรศัพท์: 043-202404 ต่อ 44960 เบอร์ภายใน 44960
 อีเมล: kladda@kku.ac.th

อัพเดทล่าสุด 2017-10-10 13:15:23
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.